Update: amoxicilline bij kinderen met pneumonie

In een eerder Ge-Bu-artikel werd beschreven dat in één onderzoek, de CAP-IT-studie, werd aangetoond dat bij kinderen tot 5 jaar met niet-ernstige pneumonie (‘community-acquired pneumonia’, CAP) een driedaagse amoxicillinekuur niet inferieur was aan een zevendaagse amoxicillinekuur.

Een nieuwe systematische review en meta-analyse naar de werkzaamheid van een korte kuur ten opzichte van een lange kuur toont opnieuw non-inferioriteit aan. Is er inmiddels voldoende bewijs om kinderen tot 5 jaar met een niet-ernstige pneumonie met een korte kuur van 3 dagen amoxicilline te behandelen?

Is een korte kuur even effectief als een lange kuur?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    In een meta-analyse van gerandomiseerde onderzoeken wordt aangetoond dat behandeling van kinderen van 2 tot 59 maanden met een buiten het ziekenhuis opgelopen, niet-ernstige pneumonie met amoxicilline gedurende 3 tot 5 dagen niet inferieur is aan behandeling gedurende 5 tot 10 dagen.

•    Non-inferioriteit wordt ook aangetoond voor een behandeling van 3 dagen ten opzichte van de in Nederland gangbare behandeling van 5 dagen.

•    Bij kinderen van 2 tot 59 maanden kan de behandelingsduur van een buiten het ziekenhuis opgelopen, niet-ernstige pneumonie met amoxicilline mogelijk worden verkort van 5 dagen naar 3 dagen, waarbij het van belang is dat de respons van het kind op de behandeling wordt gemonitord.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *