Univé-VGZ-IZA-Trias breidt preferentiebeleid uit

Verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) breidt het preferentiebeleid voor patentloze medicijnen per 1 juni 2009 uit met 12 werkzame stoffen. Daarnaast heeft Univé-VGZ-IZA-Trias de toewijzingsprocedure voor preferente leveranciers gewijzigd, met als doel zijn eigen verzekerden te laten profiteren van de gerealiseerde besparingen.

Het preferentiebeleid houdt in dat Univé-VGZ-IZA-Trias periodiek één voorkeursleverancier aanwijst voor geneesmiddelen waarvan het patent verlopen is en die door meerdere geesmiddelenfabrikanten geproduceerd worden. Tot voor kort daalden de prijzen van deze medicijnen nauwelijks, doordat het Nederlandse vergoedingssysteem voor medicijnen prijsconcurrentie tussen medicijnfabrikanten ontmoedigt.

“Met de invoering van het individuele preferentiebeleid in juli 2008 hebben we die trend echter doorbroken”, aldus Jan Broeren, coördinator farmacie bij Univé-VGZ-IZA-Trias. “Samen met enkele andere verzekeraars hebben we flinke prijsverlagingen weten te bedingen bij fabrikanten van medicijnen die onder het preferentiebeleid vallen. Als gevolg daarvan is er in 2008 naar schatting landelijk €360 tot €380 miljoen bespaard op de kosten van de gezondheidszorg.”

Nieuw preferentiebeleid
Omdat de verlaagde prijzen terecht komen in een openbare prijslijst, profiteren alle verzekeraars momenteel evenredig mee van deze besparing – ook de verzekeraars die geen preferentiebeleid voeren. Univé-VGZ-IZA-Trias wil echter graag zijn inspanningen ten goede laten komen aan zijn eigen verzekerden. Daarom heeft de verzekeraar de preferente leveranciers voor de nieuwe medicijnen op een andere manier geselecteerd.

In het huidige preferentiebeleid wordt de leverancier die de laagste prijs in de openbare prijslijst zet als preferent aangewezen. Voor de 12 nieuwe medicijnen in het preferentiebeleid zijn leveranciers gevraagd om een prijsvoorstel te doen dat alleen voor Univé-VGZ-IZA-Trias geldt. De daaruit volgende besparingen gaat Univé-VGZ-IZA-Trias aanwenden om zijn verzekerden een voordeligere premie te bieden dan de concurrentie.

Geslaagde aanbesteding
Univé-VGZ-IZA-Trias is overgegaan op de nieuwe aanbestedingsmethode toen duidelijk werd dat het voor het ministerie van VWS niet mogelijk was om de in december 2008 aangenomen motie van Zijlsta c.s. uit te voeren. Het doel van die motie was om verzekeraars via het vereveningsstelsel te belonen voor het preferentiebeleid, maar dat bleek niet haalbaar. “Om onze verzekerden toch in 2010 te kunnen laten profiteren van de door ons gerealiseerde besparingen, moesten we dus op zoek naar een andere oplossing”, verklaart Broeren.

De aanbesteding van de nieuwe medicijnen is dermate succesvol geweest, dat Univé-VGZ-IZA-Trias de nieuwe selectiemethode ook voor de geneesmiddelen in het bestaande preferentiebeleid zal inzetten. De tweede ronde van het bestaande preferentiebeleid gaat op 1 juli in. Met ingang van die datum voert Univé-VGZ-IZA-Trias uitsluitend nog een individueel preferentiebeleid voor in totaal 53 werkzame stoffen. Verzekerden van Univé-VGZ-IZA-Trias die het aangaat worden over de wijzigingen in het preferentiebeleid nader geïnformeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *