Uniforme richtlijn calamiteitenrapportages voor zorgaanbieders

Vanaf maandag 28 juli 2014 is er een uniforme richtlijn voor het opstellen van een rapportage aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over een calamiteit.

Zorgaanbieders kunnen aan de hand van deze richtlijn hun onderzoek uitvoeren naar een calamiteit. Voorheen waren er verschillende richtlijnen, bijvoorbeeld voor huisartsenposten, ziekenhuizen of valcalamiteiten.

Brief verstuurd naar brancheorganisaties zorg
Op donderdag 24 juli 2014 heeft de inspectie een brief gestuurd naar brancheorganisaties binnen de zorgsector. Daarin heeft de inspectie aangekondigd dat per 28 juli 2014 de manier waarop zorgaanbieders calamiteiten moeten rapporteren aan de inspectie, verandert. Het gaat dan om meldingen die verplicht zijn volgens artikel 4a Kwaliteitswet zorginstellingen.

Richtlijn automatisch verstuurd na melding
Zorgaanbieders kunnen net als voorheen verplichte meldingen over calamiteiten doen via het onderdeel ‘Verplichte meldingen’. Na de melding van een calamiteit ontvangt de zorgaanbieder automatisch een ontvangstbevestiging. Daarin staat de nieuwe richtlijn voor het uitvoeren van onderzoek naar de calamiteit en het opstellen van de rapportage voor de inspectie.

Andere meldingen ongewijzigd
Alle andere meldingen die zorgaanbieders kunnen of moeten doen, zoals vervalsing van recepten of titelmisbruik, gaan via het formulier ‘Andere meldingen’. Deze manier van melden is ongewijzigd. Zodra een melding is verstuurd, bekijkt de inspectie hoe deze onderzocht moet worden en neemt de inspectie daarover schriftelijk contact op met de zorgaanbieder.

Meer informatie
Melden als zorgaanbieder

Author: Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. Het toezichtveld van de IGZ bestaat uit ongeveer 40.000 instellingen en bedrijven, waar zo’n 1.3 miljoen personen werken (waarvan circa 800.000 zorgprofessionals).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *