Uniform contract versnelt geneesmiddelenonderzoek

Een nieuwe modelovereenkomst maakt het makkelijker om in Nederland sneller te starten met klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie. Hiermee komen nieuwe geneesmiddelen en behandelmethoden eerder beschikbaar voor patiënten.

In het contract zijn alle rechten en plichten opgenomen van de partijen die betrokken zijn bij onderzoek in ziekenhuizen dat door farmaceutisch bedrijven gefinancierd wordt. De overeenkomst is gesloten door partijen die zijn verenigd in de Dutch Clinical Trial Foundation.

Het onlangs overeengekomen contract vervangt de tot nu toe bestaande lappendeken aan individuele contracten waarbij ieder farmaceutisch bedrijf en ieder ziekenhuis eigen voorwaarden hanteerden. De partijen die het modelcontract hebben opgesteld zijn STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Nefarma (Vereniging innovatieve geneesmiddelenfabrikanten), de Acron (Associatie van Contract Research Organisaties) en het NKI-AVL.

Author: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. De NFU bestaat sinds 2004 en komt voort uit de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) die in 1989 werd opgericht. Het doel bleef hetzelfde; ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland rekening houden met de bijzondere rol van destijds de academische ziekenhuizen en nu de umc’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *