UMCG en Erasmus MC gaan samenwerken in Apotheek A15

By | 20/02/2015

Het UMCG wordt partner in Apotheek A15 in Gorinchem. In deze productiefaciliteit worden geneesmiddelen gemaakt voor gebruik in het Erasmus MC en voor een groeiend aantal derden. Het UMCG gaat de voorraadbereiding van geneesmiddelen en de daaraan gekoppelde farmaceutische analyse onderbrengen in Apotheek A15.

De samenwerking in Apotheek A15 maakt het voor UMCG mogelijk om te kunnen blijven voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan de productie van geneesmiddelen en deze ook kostenefficiënter en toekomstbestendig te maken.

Het UMCG gaat een deel van zijn totale geneesmiddelenproductie verplaatsen naar Apotheek A15. Het betreft geneesmiddelen voor specifieke patiëntengroepen en onderzoek, die niet commercieel verkrijgbaar zijn en die worden bereid, gekeurd en toegevoegd aan de voorraad, zowel voor eigen gebruik als voor gebruik door andere ziekenhuizen. De ad hoc bereidingen voor individuele patiënten die niet op voorraad worden gehouden, blijven in het UMCG plaatsvinden.

De samenwerking in Apotheek A15 heeft grote gevolgen voor 22 medewerkers van de ziekenhuisapotheek in het UMCG. Deze personele gevolgen zullen nader worden uitgewerkt in een reorganisatieplan. Uitgangspunt is om medewerkers zoveel mogelijk te herplaatsen. De verwachting is dat de overheveling van de activiteiten naar Apotheek A15 ongeveer een jaar in beslag neemt.

Het Erasmus MC heeft de Apotheek A15 buiten Rotterdam gebouwd vanuit de visie van centralisatie van geneesmiddelbereiding. De bereidingsfaciliteit is voorbereid op deelname van enkele grote partijen die hun eigen geneesmiddelbereidingen kunnen uitbesteden aan Apotheek A15. Apotheek A15 en het Erasmus MC werken vanaf het begin samen bij het verkennen bij diverse ziekenhuizen en andere partijen van de mogelijkheden tot strategische samenwerking in Apotheek A15. Daarnaast is Apotheek A15 actief met het benaderen van een diversiteit aan potentiële klanten, ter uitbreiding van de klantenkring.

Geneesmiddelbereidingen maken een integraal onderdeel uit van het basale medische zorgpakket. Bereidingen in ziekenhuisapotheken zijn noodzakelijk vanwege gebrek aan commercieel verkrijgbare producten voor specifieke patiëntgroepen, behandeling van zeldzame aandoeningen, noodzaak voor therapie op maat (personalized medicine), bijdragen aan medicatieveiligheid en ondersteuning van investigator initiated onderzoek. Centralisatie van geneesmiddelbereidingen is nodig om de expertise rondom deze geneesmiddelbereidingen en de regie over de behandeling van specifieke patiëntgroepen te behouden, dit in combinatie met een productieomgeving die voldoet aan de hoogste eisen voor wat betreft kwaliteit en efficiëntie.

Author: Erasmus MC

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken de kennis over ziekte en gezondheid vergroten, de diagnostiek en behandeling van zorg verbeteren en voortdurend zoeken naar manieren om te vernieuwen. Zodat we -samen met onze partners- patiënten én mensen met een zorgvraag nog beter kunnen helpen en tegelijkertijd gezonde mensen gezond houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *