Umbrella reviews van geneesmiddelen

De hoeveelheid gepubliceerde systematische reviews van gerandomiseerde  geneesmiddelenonderzoeken is de laatste jaren zeer sterk gestegen. Daarom zijn ’overviews’ van systematische reviews, ofwel ‘umbrella reviews’, ontwikkeld.

Deze umbrella reviews zijn vergelijkbaar met systematische reviews van gerandomiseerde geneesmiddelenonderzoeken, maar de basiseenheid is in dit geval de systematische review in plaats van het gerandomiseerde onderzoek.

De reikwijdte van een umbrella review is veelal groter dan die van een systematische review en kan de oordeelsvorming over geneesmiddelen in de gezondheidszorg vergemakkelijken.

Voor de samenstelling van umbrella reviews zijn richtlijnen opgesteld, die de lezer in staat stellen de kwaliteit te beoordelen. Valkuilen zijn elkaar tegensprekende systematische reviews en overlap in de studies die in de verschillende systematische reviews worden besproken.

Ge-Bu Plaatsbepaling

  • Umbrella reviews kunnen tijdbesparend zijn en een grotere reikwijdte hebben dan systematische reviews.
  • Een onvermijdelijk risico en mogelijk nadeel van umbrella reviews is dat de lezer nog verder komt af te staan van de primaire onderzoeken.
  • Het is van belang de kwaliteit van umbrella reviews steeds kritisch te beoordelen. 
  • De valkuilen van umbrella reviews zijn overlap van onderzoek en tegenspraak in de samenstellende systematische reviews.

Lees verder op de website van het Geneesmiddelenbulletin.

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *