Uitvraag kwaliteitsindicatoren start op 4 april

By | 11/02/2022

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 4 april en 16 mei 2022 de kwaliteitsindicatoren over 2021 invullen. De basis voor de uitvraag wordt, net als in voorgaande jaren, gevormd door de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg.

Kwaliteitsindicatoren

Voor openbare apotheken hebben vier werkgroepen indicatoren ontwikkeld rondom de KNMP-richtlijnen ‘Diabetes’, ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’, ‘Medicatieveiligheid’ en ‘Astma’. Daarnaast ontwikkelden werkgroepen van dienst- en instellingsapotheken indicatorensets voor apothekers, die zorg leveren tijdens de dienst of aan patiënten binnen instellingen.

Openbare apotheken, maar ook apothekers in het ziekenhuis die aan instellingen leveren of als dienstapotheker fungeren, dienen de indicatorensets van deze uitvraag in te vullen. Dit betekent dat apothekers in het ziekenhuis zowel de indicatorenuitvraag van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA), als de door KNMP georganiseerde indicatorensets voor instellings- en dienstapotheken uitvraag dienen in te vullen.

Indicatoren

De uitvraag voor openbaar apothekers over 2021 bestaat uit 66 aspecten, uitgevraagd met 39 indicatoren. Apothekers die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) krijgen de scores op 16 indicatoren geheel voorberekend door de SFK in samenwerking met de KNMP. Apothekers wordt bij 9 indicatoren gevraagd om voor een aantal patiënten in kaart te brengen hoe goed processen in 2021 in de apotheek zijn verlopen. De scores voor deze 9 indicatoren zijn voor intern gebruik en maken geen deel uit van de openbare dataset over 2021. De indicatorgidsen komen in maart beschikbaar op de KNMP-website.

Uitvraag

Openbare apotheken, instellingsapotheken en dienstapotheken ontvangen op 4 april een inlogcode voor de uitvraag via ICT-partner Desan. Ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken ontvangen een uitnodiging van de NVZA. Poliklinische apothekers die de voorkeur hebben om indicatoren voor openbare apotheken in te vullen, kunnen dit zo snel mogelijk laten weten via kwaliteit@knmp.nl.
Ziekenhuisapothekers die instellingen beleveren of ook als dienstapotheek fungeren, moeten de set voor de apotheken bij deze uitvraag invullen. Ook hiervoor geldt kwaliteit@knmp.nl als aanspreekpunt.

Na de uitvraag

Na het invullen van de indicatoren ontvangen apothekers een benchmarkverslag waarmee ze kunnen bekijken hoe ze het doen ten opzichte van andere apotheken. De scores van indicatoren, die als valide worden beoordeeld door het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbare Farmacie, worden desgewenst als openbare dataset gedeeld met externe partijen. Met een machtiging door de apotheker worden alle scores gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *