Uitvraag kwaliteitsindicatoren start op 2 april

By | 23/02/2024

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 2 april en 21 mei 2024 de kwaliteitsindicatoren over 2023 invullen. De uitvraag vindt jaarlijks plaats en richt zich nadrukkelijk op drie KNMP-richtlijnen uit de Professionele Standaard. De indicatoren voor openbare apotheken zijn ontwikkeld door de KNMP-werkgroepen ‘Diabetes’, ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’ en ‘Astma’.

Voor dienst- en instellingsapotheken en openbare apotheken of apothekers in het ziekenhuis met deze zorgfuncties zijn aparte indicatorensets beschikbaar. Openbaar apothekers met meerdere zorgfuncties vullen dus de set voor openbare apotheken, de set voor dienstapotheken en de set voor instellingsapotheken in. Apothekers in het ziekenhuis, die ook aan instellingen leveren, vullen niet alleen de indicatoren van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA) in, maar ook de door de KNMP opgestelde indicatorensets voor instellingsapotheken.

Inlogcodes

Openbare apotheken, instellingsapotheken en dienstapotheken ontvangen per e-mail op 2 april een inlogcode voor de uitvraag via ICT-partner Desan. Daarnaast hebben poliklinische apotheken de keuze om de set ‘Openbare Farmacie’ in te vullen. Hiervoor dienen zij zich aan te melden via kwaliteitsmonitor@desan.nl

Indicatorensets over 2023

De indicatorensets over 2023 richten zich op het meten van de implementatie van richtlijnaanbevelingen. De scores zijn niet bedoeld voor het delen met externe partijen via een Openbaar Data Bestand (ODB). In de enquête kunnen apothekers ervoor kiezen om de gegevens die herleidbaar zijn tot hun apotheek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) te delen. 

Na het invullen van de indicatoren ontvangen apothekers in juli een individueel benchmarkrapport waarmee zij de kwaliteit van hun zorg kunnen vergelijken met het landelijke beeld.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *