Uitvoering motie Zijlstra cs. over de finaciële concurrentievoordelen van het preferentiebeleid

In het Algemeen Overleg van 8 oktober 2009 over het geneesmiddelenbeleid heb ik u toegezegd schriftelijk terug te komen op de Europeesrechtelijke aspecten van uitvoering van motie Zijlstra c.s. over de financiële (concurrentie-)voordelen van het preferentiebeleid (Kamerstukken II 2008-2009 29 477, nr. 76). Lees verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *