Uitspraak Raad van State in dextromethorfan-zaak

Het CBG heeft terecht de UA (Uitsluitend Apotheek) status toegekend aan dextromethorfan bevattende geneesmiddelen. De Raad van State heeft op 28 april 2010 het CBG in het gelijk gesteld en alle bezwaren ongegrond verklaard.

In juli 2008 heeft het CBG besloten om aan dextromethorfan bevattende geneesmiddelen de Uitsluitend Apotheek (UA) status toe te kennen. Dit besluit is mede tot stand gekomen wegens signalen van oneigenlijk gebruik en het noodzakelijk achten van tussenkomst van een apotheker, in verband met interacties met andere geneesmiddelen.

Verschillende partijen hebben tegen dit besluit bezwaar aangetekend. Gronden van bezwaar waren onder andere het al jaren verkrijgbaar zijn van het middel bij de drogist en een te korte uitverkoop termijn, namelijk 6 maanden. Het CBG bleef echter bij haar eerder genomen besluit en verklaarde de bezwaren ongegrond. De Rechtbank heeft de beslissing op bezwaar later vernietigd, omdat zij vond dat het CBG haar besluit onvoldoende had gemotiveerd. In juli 2009 heeft het CBG toen opnieuw besloten de UA status in tact te houden, dit maal met een uitgebreide motivering.

Bezwaarmakende partijen hebben daartegen hoger beroep aangetekend bij de Raad van State, die alle bezwaren ongegrond heeft verklaard. De Raad van State heeft de bevoegdheid van het CBG bevestigd om bestaande geneesmiddelen opnieuw in te delen in de nieuwe categoriën UA en AV. Ook heeft de Raad van State aangegeven dat het CBG beleidsvrijheid heeft bij zijn beoordeling. Het CBG staat daarbij open voor nieuwe informatie die van invloed kan zijn op beleid ten aanzien van de status van geneesmiddelen.

Dextromethorfan is een hoestprikkelremmend geneesmiddel.

Zie eerder berichtgeving over dextromethorfan:
Bericht 3 november 2009
Bericht 29 augustus 2008

Zie de volledige uitspraak van de Raad van State

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *