Uitspraak in kort geding Warner-Lambert Company LLC tegen CBG

Sinds 2009 is het beleid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de volledige SmPC en bijsluiter op zijn website te publiceren van generieke geneesmiddelen, ook als op een indicatie nog een octrooi rust. Het CBG heeft voor deze aanpak gekozen in het belang van goede patiëntenvoorlichting. Dat beleid is juridisch aangevochten omdat het zou aanzetten tot inbreuk op een octrooi. De rechter heeft nu uitspraak gedaan.

Kort geding
Bij vonnis van 15 januari 2016 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag in kort geding geoordeeld dat de Staat (het CBG in het bijzonder) jegens Warner-Lambert Company LLC onrechtmatig heeft gehandeld door full label samenvattingen van productkenmerken en bijsluiters op zijn website te plaatsen voor generieke pregabaline producten, ondanks kennis van het octrooi EP 0 934 061 B3 gehouden door Warner-Lambert Company LLC waarin de (neuropathische) pijnindicatie van pregabaline onder bescherming is gesteld. Het CBG is bevolen om de full label versies van deze documenten te vervangen door versies die een carve out bevatten.

Het CBG bestudeert de uitspraak en beraadt zich op mogelijke vervolgstappen.

Meer informatie
Vonnis in kort geding Warner-Lambert Company LLC tegen College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *