Uitbreiding medicijninformatie Lexicomp

By | 18/12/2019

Wolters Kluwer Health heeft Clinical Insights toegevoegd aan zijn digitale geneesmiddelentool Lexicomp®. Het toevoegen van Clinical Insights is een van de vele recente verbeteringen van Lexicomp die voortkomen uit steeds betere machine learning met als doel evidence-based informatie efficiënter beschikbaar te maken voor artsen en apothekers en onderling afgestemde besluitvorming mogelijk te maken op de locatie waar zorg wordt verleend.

Clinical Insights

Clinical Insights is het resultaat van de samenwerking tussen artsen- en apothekersauteurs en -redacteuren om geneesmiddelenmonografieën te ontwikkelen met de geactualiseerde inhoud van UpToDate®. Door de gegevens van Lexicomp en UpToDate met elkaar te integreren, kan Clinical Insights helpen de klinische variabiliteit te verminderen. Dankzij de integratie kunnen medische beslissingen van de verschillende leden van een zorgteam met elkaar in lijn worden gebracht.

“Door klinische inzichten in Lexicomp te integreren, kunnen medische teams werken met hetzelfde, evidence-based draaiboek. Dit leidt tot beter gefundeerde medische besluitvorming en helpt klinische variabiliteit en de bijbehorende risico’s te verminderen”, aldus Priti Shah, Vice President Products and Solutions, Clinical Effectiveness bij Wolters Kluwer, Health. “In Lexicomp is een reeks verbeteringen doorgevoerd met het oog op het bevorderen van geharmoniseerde zorg.”

FORMULINK-integratie

Een andere belangrijke verbetering is de FORMULINK-integratie met UpToDate, waardoor medici toegang kunnen krijgen tot een formularium voordat ze medicijnen voorschrijven. Dit helpt om de naleving van het voorschrijfbeleid te vergroten en fungeert tegelijkertijd als een betrouwbaar en consistent communicatiemiddel tussen apotheek en voorschrijvers.

Deze integratie is een belangrijke stap in de voortdurende inspanningen van Wolters Kluwer, Health, om zorg te harmoniseren. Dit doet ze door oplossingen aan elkaar te koppelen in de workflow en naadloze toegang tot onderling verbonden bronnen. De FORMULINK-integratie in UpToDate wordt ook toegepast bij UpToDate® Advanced, interactieve klinische werkmethodes die zich richten op veel voorkomende medische aandoeningen die te maken hebben met ongewenste variabiliteit in de zorg.

“Als voorschrijvers het formularium niet kunnen inzien voordat ze medicijnen voorschrijven, kunnen ze per ongeluk medicijnen bestellen die niet in het formularium voorkomen of die duurder zijn in vergelijking met de middelen die zijn goedgekeurd door de organisatie”, aldus Shah. “FORMULINK lost dat probleem op door relevante en inhoudelijke informatie te verstrekken, waardoor een efficiënter beheer van de geneesmiddelenuitgaven mogelijk wordt en de formulaire naleving wordt verbeterd.”

Author: Wolters Kluwer

Wolters Kluwer N.V. is een wereldwijde aanbieder van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor artsen, verpleegkundigen, accountants, advocaten, fiscalisten en financiële, audit-, compliance- en regelgevingssectoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *