Tweejarig onderzoek laat zien dat liraglutide de bloedglucosewaarde effectiever verlaagt dan glimepiride

Uit onderzoek gepresenteerd tijdens de 69ste Annual Scientific Sessions van de American Diabetes Association (ADA), blijkt dat monotherapie met eenmaal daags liraglutide (Victoza®) na twee jaar behandeling leidt tot statistisch significante en blijvende verlaging in bloedglucose en gewicht. Bij het onderzoek bereikte 53% van de patiënten die eenmaal daags 1,2 mg liraglutide kregen de door de ADA aanbevolen streefwaarde in HbA1C van lager dan 7%. Bij de patiënten die eenmaal daags met 8 mg glimepiride werden behandeld was dit 37%.1

‘Het beeld dat liraglutide de bloedglucosewaarde na twee jaar behandeling effectief blijft verlagen is consistent met de andere klinische eigenschappen op lange termijn, zoals blijvende verlaging van de nuchtere bloedglucosewaarde en reductie in gewicht’, aldus Dr. Alan Garber, Baylor College of Medicine, Houston, een hoofdonderzoeker van het LEAD™ 3-onderzoek. ‘Met de beschikbare behandelingen worstelen veel patiënten met diabetes type 2 nog altijd met de strijd om enerzijds hun bloedglucose onder controle te houden en tegelijkertijd gewicht te verliezen. Liraglutide betekent een belangrijke stap voorwaarts voor deze patiënten.’

De extensie van het LEAD™ 3-onderzoek toont tevens aan dat behandeling met liraglutide tot snel en blijvend gewichtsverlies leidt. Veel van de op dit moment beschikbare diabetesbehandelingen leiden tot gewichtstoename.2 Dit is een probleem voor patiënten met diabetes type 2, waarvan de meesten sowieso al overgewicht hebben.3 Na twee jaar behandeling met 1,2 mg liraglutide was het gemiddelde lichaamsgewicht significant afgenomen (-2,1 kg), terwijl in de glimepiride-groep sprake was van een algehele gewichtstoename (+1,1 kg).

Milde hypoglykemieën (te lage bloedglucosewaarden) kwamen meer dan zes keer minder vaak voor in de groepen die met liraglutide werden behandeld dan in de glimepiride-groep.1

Over de extensie van het LEADTM 3-onderzoek
In de extensie van het LEADTM 3-onderzoek werden de werkzaamheid en veiligheid van liraglutide (1,2 mg en 1,8 mg, eenmaal daags) vergeleken met die van glimepiride (8 mg, eenmaal daags) bij patiënten met diabetes type 2. Patiënten waren vooraf behandeld met dieet/lichaamsbeweging of lage doses van een bloedglucose verlagend middel. Het onderzoek kende een 52 weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde periode gevolgd door de verlenging van een jaar; 59% van de patiënten nam deel aan de verlengingsperiode van het onderzoek en 43% hiervan maakte de volledige onderzoeksperiode van twee jaar af.

LEADâ„¢ 3: gegevens van twee jaar

 

Twee jaar monotherapie

Liraglutide

1,2 mg, eenmaal daags

N=149

Liraglutide

1,8 mg, eenmaal daags

N=154

Glimepiride

8 mg, eenmaal daags

N=137

Duur van de diabetes, jaren bij baseline

5,0

5,0

5,0

Eerdere behandeling:

% dieet/ lichaamsbeweging

% OAD monotherapie

38%

62%

35%

65%

34%

66%

HbA1C % bij baseline

8,1

8,1

8,0

BMI, kg/m2 bij baseline

33

33

33

Verandering in HbA1C% t.o.v. baseline

-0,9

-1,1

-0,6

Verandering in HbA1C% t.o.v. baseline (bij patiënten met duur van diabetes <3 jaar)

-1,1

-1,4

-0,7

HbA1C%<7,0%

53

58

37

Verandering in NBG (nuchtere bloedglucose) mmol/l t.o.v. baseline

-1,3

-1,5

-0,3

Gewichtsverandering, kg t.o.v. baseline

-2,1

-2,7 

1,1

Milde hypoglykemische episodes/patiënt/ jaar

0,21

0,23

1,76

 

Veiligheid en verdraagbaarheid van liraglutide
De frequentie van milde hypoglykemieën was statistisch significant lager bij beide liraglutide groepen dan bij de glimepiride groep. De meest voorkomende klachten waren misselijkheid, diarree en overgeven, meestal van voorbijgaande aard.4 Andere gemelde klachten omvatten onder andere griepachtige symptomen.

Over LEADâ„¢ (Liraglutide Effect and Action in Diabetes)
Het LEAD™-programma bestaat uit vijf gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde onderzoeken plus een direct vergelijkend onderzoek met exenatide. Aan het LEAD™-programma hebben meer dan 4.000 patiënten met diabetes type 2 in 40 landen deelgenomen.

Over liraglutide
Liraglutide is de eerste humane glucagonachtige peptide-1 (GLP-1) analoog voor eenmaal daags gebruik, die ontwikkeld is voor de behandeling van diabetes type 2. Liraglutide werkt zowel door de aanmaak van insuline te stimuleren wanneer de bloedglucosespiegel te hoog wordt, als door de eetlust te remmen.

Op 23 mei 2008 heeft Novo Nordisk een verzoek tot marketing authorisatie van liraglutide voor de behandeling van mensen met diabetes type 2, gedaan bij de European Medicines Agency (EMEA).
Op 23 april 2009 maakte Novo Nordisk bekend dat de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de EMEA een positief advies heeft uitgebracht inzake goedkeuring voor het in de handel brengen van liraglutide voor de behandeling van diabetes type 2 in Europa.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van geneesmiddelen en geavanceerde insulinetoedienings-systemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 27.000 medewerkers in dienst in 81 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de beurzen van Kopenhagen en Londen. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft 150 medewerkers. Novo Nordisk behoort in 2009 tot de beste werkgevers van Nederland. Meer informatie op: www.novonordisk.nl.

One thought on “Tweejarig onderzoek laat zien dat liraglutide de bloedglucosewaarde effectiever verlaagt dan glimepiride

  1. J.C.Stam

    Wanneer verwacht u dat dit nieuwe medicijn op de markt zal komen?

    Mvgr J.C.Stam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *