Tweede subsidieronde voor zorginnovatie rondom ‘Ouderen Thuis’ opent 12 september

By | 01/09/2023

De subsidieregeling voor ‘implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis’ krijgt een vervolg. De tweede ronde opent op dinsdag 12 september 2023. Doel van deze regeling is bijdragen aan een betere, snellere en duurzamere implementatie en opschaling van zorginnovaties. Het gaat om innovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen.

Zorginnovaties

implementatie- of opschalingsvraagstuk van zorginnovaties. Hiervoor kunnen zij een externe coach inhuren, die advies geeft bij de implementatie en opschaling die nodig is om de innovatie verder te brengen in de praktijk van thuiswonende ouderen.

Zo’n coach kan helpen bij specifieke uitdagingen, zoals: 

  • meekrijgen van medewerkers in zorginnovaties; 
  • het scholen van mantelzorgers en/of ouderen op het gebied van digitale vaardigheden; 
  • integratie in zorgprocessen; 
  • structurele bekostiging; 
  • visie op inzet van e-health; 
  • technische uitdagingen; 
  • regionale samenwerkingen; 
  • privacy compliance. 

De subsidie kan door apothekers bijvoorbeeld worden ingezet voor de implementatie en opschaling van de medicatiedispenser binnen de wijkverpleging, zodat thuiswonende ouderen regie houden op hun medicatiegebruik.  

Per aanvrager is maximaal 10.000 euro beschikbaar gesteld, met een looptijd van maximaal zes maanden. Indienen kan tot dinsdag 31 oktober 2023 14.00 uur.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *