Tweede Kamer wil strategie voor nationale apothekerskast

By | 14/03/2024

De Tweede Kamer wil een strategie voor een zogenaamde ‘nationale apothekerskast’. Die oproep deed VVD-Kamerlid Judith Tielen, samen met Wieke Paulusma (D66) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) in een motie, die unaniem werd aangenomen.

Nationale Apothekerskast

De ‘nationale apothekerskast’ dient er te komen in de vorm van een alomvattende, samenhangende strategie om geneesmiddelentekorten tegen te gaan. In de oproep daartoe is ook opgenomen om te komen tot een evenwichtiger preferentiebeleid. Onder meer met de mogelijkheid om een tweede preferente aanbieder aan te wijzen in geval van tekorten.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemde op 12 maart over negen moties die werden ingediend tijdens een debat over geneesmiddelentekorten. Zo werd een motie aangenomen voor een centraal nooddepot van schaarse generieke medicatie. Het voorstel van PVV-Kamerlid Claassen moet ertoe leiden dat snelle uitlevering aan artsen en apothekers mogelijk is.

KNMP-voorzitter Aris Prins: “Het is goed om te zien dat politiek Den Haag de urgentie van de problematiek zeer serieus neemt. Het is niet langer een vanzelfsprekendheid dat de gewenste medicatie beschikbaar is. Dat er nu politieke voorstellen liggen om de situatie voor apothekers en patiënten te verlichten, helpt ons als beroepsgroep.”

Verplichte voorraad

SP-Kamerlid Van Dijk diende een motie in voor een verplichte voorraad bij leveranciers en groothandelaren van minimaal zes maanden, net zoals in Duitsland. Ook die motie werd aangenomen. De motie met de oproep om te bewerkstelligen dat zorgverzekeraars niet langer een, maar twee of drie geneesmiddelen als preferent aanwijzen met als doel de geneesmiddelentekorten te dempen, werd niet aangenomen.

Geneesmiddelenbeleid

De stemmingen over de moties volgden op een debat in de Tweede Kamer waarin demissionair minister Dijkstra (VWS) werd bevraagd op het geneesmiddelenbeleid. In dat debat kwamen de schrijnende situaties rondom geneesmiddelentekorten aan de orde. De rol van apothekers en de obstakels die zij ervaren, werden door de Kamerleden ruimschoots naar voren gebracht. Ook over oplossingsrichtingen als de verruiming van het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars werd gedebatteerd.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *