Tweede Kamer verdeeld over bredere beschikbaarheid UAD-geneesmiddelen

By | 26/01/2023

De Tweede Kamer is verdeeld over het breder beschikbaar stellen van Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD)-geneesmiddelen via een ‘drogist op afstand’. Het CDA, de SP en de PvdA uiten hun zorgen over de risico’s daarvan, en wijzen op de interacties, bijwerkingen en gewenning die deze middelen met zich meebrengen. Zij zien een bredere beschikbaarheid van UAD-geneesmiddelen niet zitten. De VVD, D66 en de PVV wijzen op de voordelen van digitale voorlichting, bijvoorbeeld via een tablet in een bouwmarkt of tankstation. Naar aanleiding van de openstaande discussie over het wetsvoorstel gaat minister Kuipers (VWS) het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vragen de afleverstatus van UAD-middelen onder de loep te nemen.

Wijziging van de Geneesmiddelenwet

De Tweede Kamerleden verschillen van opvatting over de vraag wat de wijziging van de Geneesmiddelenwet straks in de praktijk teweeg gaat brengen. Volgens de voorstanders van de wetswijziging wordt het eenvoudiger om ook digitaal, op afstand, advies in te winnen over UAD-geneesmiddelen. Dat zou volgens hen aansluiten op de huidige tijdsgeest.

Tegenstanders wijzen erop dat het mogelijk wordt voor supermarkten, tankstations en bouwmarkten om UAD-geneesmiddelen aan te bieden, zolang zij maar een tablet in de winkel hebben hangen. Volgens het Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) kan dat betekenen dat één medewerker, vanuit een hoofdkantoor, toezicht houdt op het aanbod van UAD-geneesmiddelen in honderd bouwmarkten. Een zeer ongewenste situatie, vindt ook SP-Tweede Kamerlid Maarten Hijink.

Categorisering nader onderzoeken

Minister Kuipers heeft, met het oog op een bredere beschikbaarheid van UAD-geneesmiddelen, aan het CBG gevraagd om de categorisering van deze middelen nader te onderzoeken. De Tweede Kamer steunt die adviesaanvraag. Eerder uitte de KNMP, samen met dertien koepels van artsen, consumenten en patiënten, al haar zorgen over de risico’s van een breder aanbod van NSAID-pijnstillers. In een gezamenlijke brief werd gewezen op de vervelende bijwerkingen van NSAID’s, en interacties met andere geneesmiddelen. Ook heeft de KNMP bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de UAD-status van onder meer maagzuurremmers, neussprays en laxeermiddelen. Medicijnautoriteit CBG komt binnen drie tot zes maanden met een nieuw advies over de indeling van deze UAD-geneesmiddelen.

Voorwaarden verkoop UAD-geneesmiddelen

Op verzoek van de Tweede Kamer komt minister Kuipers met een brief waarin hij de voorwaarden van de verkoop van UAD-geneesmiddelen toelicht, en of die volgens de bewindspersoon moeten worden aangescherpt. Begin dit jaar wordt over het wetsvoorstel Verzamelwet VWS 2022, waarin deze ‘drogist op afstand’ is opgenomen, gestemd. Met het optellen van de zetelaantallen van VVD, D66 en de PVV kan minister Kuipers op steun rekenen van 75 zetels. Niet genoeg voor een meerderheid. Een aantal partijen, waaronder GroenLinks, is nog in dubio, en heeft zich nog niet vóór of tegen het wetsvoorstel uitgesproken.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *