Tweede Kamer stemt in met eerste aanpassing wet publieke gezondheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (Wpg). De wetswijziging is nodig om collectieve maatregelen te kunnen nemen bij een mogelijke toekomstige pandemie om verspreiding tegen te gaan, en tegelijkertijd parlementaire betrokkenheid te regelen. Op dit moment is dat niet mogelijk en kan dit alleen via noodverordeningen.

Wetsvoorstel Wet publieke gezondheid

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in het belang van de volksgezondheid maatregelen te nemen op het gebied van veilige afstand, hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen, openstelling publieke plaatsen, evenementen en bedrijfsmatig personenvervoer, en test- en quarantaineplicht voor inreizigers.

Om maatregelen te kunnen nemen moet een infectieziekte daar eerst voor worden aangemerkt (A1). Het parlement wordt hierbij betrokken. In de wet zijn op voorhand geen (A1-)infectieziekten opgenomen.

Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling.

Aanpassingen – Tweede tranche

Voor de aanpassing van de Wpg is gekozen om te werken met tranches om de noodzakelijke aanpassingen van deze wet zo snel als zorgvuldig mogelijk is te behandelen. De tweede tranche komt binnenkort in internetconsultatie.

Daarin moet onder andere de sturing vanuit VWS via de landelijke functionaliteit op de GGD’en mogelijk gemaakt worden. Dat is nodig om in crisistijd snel te kunnen handelen en opschalen.

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *