Tweede Kamer bespreekt geneesmiddelenbeleid

KNMP stuurt brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor VWS
Op 25 mei 2011 overleggen Tweede Kamerleden met minister Schippers over het geneesmiddelenbeleid. Voor dit Algemeen Overleg staan maar liefst 18 onderwerpen geagendeerd.

De KNMP vraagt speciale aandacht van de Kamerleden voor het Nationaal Routeplan Farmacie, de voortgang van de NZa-pilot in het kader van de nieuwe prestatiebekostiging voor farmaceutische zorg en het voornemen van de minister om steeds meer dure geneesmiddelen over te hevelen naar het ziekenhuisbudget.

Lees de volledige brief van het KNMP aan de Tweede Kamer http://www.knmp.nl/downloads/nieuws/brief-knmp-aan-tweede-kamer-ao-25-mei-2011