Twee doses HPV-vaccinatie voor alle leeftijden

By | 31/08/2022

De Gezondheidsraad adviseert bij de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan alle groepen twee doses vaccin te geven. Voor de groep ouder dan 15 jaar betekent dat een vermindering van drie naar twee prikken. Voor jongere kinderen blijft het aantal prikken gelijk. Dit schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS.

Aanpassing doses HPV-vaccinatie

HPV-vaccinatie wordt via het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden aan meisjes en jongens in het jaar dat ze 10 worden (twee prikken). Op korte termijn start daarnaast een inhaalvaccinatieprogramma voor jongvolwassen vrouwen en mannen (drie prikken).

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad bekeken of het aantal prikken omlaag kan. Aanleiding daarvoor waren adviezen van de Engelse Joint Committee on Vaccination and Immunisation en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Twee doses

De raad heeft de wetenschappelijke gegevens over de werkzaamheid en effectiviteit van één, twee of drie doses vaccin beoordeeld. Daaruit concludeert de raad dat twee doses voldoende zijn voor mensen van 15 jaar en ouder: het effect van twee doses is voldoende robuust en overtuigend om de vaccinatie daartoe te beperken. Voor kinderen onder de 15 adviseert de raad het aantal prikken op twee te houden.

De resultaten uit onderzoek naar het effect van één dosis zijn nog te onzeker. De raad adviseert resultaten uit lopend onderzoek naar één prik af te wachten en eventueel daarna het vaccinatieschema opnieuw te beoordelen.

Author: Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een Nederlands onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als opdracht regering en parlement te adviseren over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *