Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009

Tijdens het Algemeen overleg over het geneesmiddelenbeleid van 8 oktober 2009 is onder meer de positie van het Transitieakkoord farmaceutische zorg 2008/2009 (Transitieakkoord) aan de orde gekomen. Tijdens het Verslag van dit Algemene overleg (VAO) op 29 oktober 2009 heeft de heer Van der Veen c.s. een motie ingediend die op 3 november met algemene stemmen is aanvaard (Kamerstukken 2009-2010, 29 477, nr 114). Lees verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *