Top 5 valkuilen medicatieveiligheid

medicijnen
Wat gaat er vaak mis in het medicatieproces bij zorginstellingen? Uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (het IVM) blijkt deze top 5 aan valkuilen.

1. De toedienlijst is niet actueel
Hoewel de apotheek verantwoordelijk is voor de toedienlijst, zijn er apotheken die nooit een toedienlijst aanleveren, die bij tussentijdse aanpassing van de medicatie geen nieuwe toedienlijst afgeven, die weigeren zelfzorgmiddelen op de toedienlijst te vermelden.

2. Het verzorgend personeel past de inhoud van de baxterzakjes aan
Bij tussentijdse aanpassing van de medicatie past het verzorgend personeel de inhoud van de baxterzakjes aan. Dit is de verantwoordelijkheid van de apotheek.

3. Een actueel medicatieoverzicht ontbreekt
Bij nieuwe cliënten ontbreekt een actueel medicatieoverzicht. Daardoor lopen zij het risico dat zij niet de juiste medicatie krijgen.

4. Medicatie wordt niet gegeven aan de hand van de toedienlijst
Cliënten krijgen hun medicatie aan de hand van baxterzakjes of op de automatische piloot en niet aan de hand van de toedienlijst. Met als risico dat geneesmiddelen die niet in baxterzakjes zitten worden vergeten, nieuwe medicatie wordt overgeslagen medicatie die gestopt moet worden, toch wordt doorgegeven.

5. Gemalen geneesmiddelen werken niet of zijn te sterk
De apotheek controleert niet of het geneesmiddel gemalen of opgelost mag worden en of vermeldt de behandeling van het geneesmiddel niet op de toedienlijst. De kans bestaat dat cliënten geneesmiddelen krijgen die niet meer werken of die juist te sterk zijn.

Om de valkuilen op te lossen en daarmee de medicatieveiligheid te verbeteren, is het belangrijk dat de zorginstelling, de artsen en de apotheker in overleg treden en gezamenlijk afspraken maken hoe een en ander op te lossen. Gebruik hiervoor als basis de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Deze is te downloaden van www.actiz.nl.

Wilt u weten hoe veilig het medicatieproces in uw instelling is?
Vraag naar de ‘Thermometer Het medicatieproces op de afdeling’ van het IVM. Dit onderzoek geeft inzicht in de kwaliteit van het medicatieproces in uw instelling, van de farmaceutische zorg door de apotheek én van de onderlinge samenwerking. Een apotheker van het IVM bekijkt 80 aspecten van uw medicatieproces, waaronder de medicatieoverdracht, het voorschrijven en leveren, opslaan en toedienen van geneesmiddelen. U krijgt een uitgebreid adviesrapport over welke aspecten van het medicatieproces niet voldoen en wat u met voorrang moet aanpakken. Tegelijkertijd ontvangt u praktische achtergrondinformatie over de eisen waaraan uw medicatieproces moet voldoen. Neem vrijblijvend contact op met Rob Essink, apotheker MPH bij het IVM, 0888 800 475 of r.essink@medicijngebruik.nl.

Betere farmaceutische zorg tegen minder kosten
Het IVM en onze partner Intrakoop ondersteunen samen zorginstellingen bij betere farmaceutische zorg tegen minder kosten. Wij hebben onze kennis en expertise gebundeld om u voor, tijdens en na de selectie van een apotheek te adviseren en begeleiden. Zodat u uw cliënten betere farmaceutische zorg kunt bieden tegen minder kosten. Lees meer over onze samenwerking en propositie.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *