Ton de Boer nieuwe voorzitter van het CBG

Prof. dr. Ton de Boer

Prof. dr. Ton de Boer wordt per 1 augustus 2017 de nieuwe voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen .

Prof. dr. Ton de Boer wordt per 1 augustus 2017 de nieuwe voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit is tijdens de Collegevergadering van 1 juni 2017 bekendgemaakt. De Boer is arts, klinisch farmacoloog en epidemioloog. Hij werkt als hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht. De minister van VWS heeft hem benoemd tot opvolger van de huidige voorzitter prof. dr. Bert Leufkens die per 1 augustus vertrekt.

CBG secretaris en directeur Hugo Hurts: “Het CBG krijgt met Ton de Boer een veelzijdige voorzitter met een breed netwerk in de nationale geneesmiddelenketen. Hij kan vanuit zijn wetenschappelijke expertise de verbinding maken met geneesmiddelengebruik in de praktijk. We verwachten met De Boer een waardige opvolger voor Leufkens gevonden te hebben.”

Ton de Boer: “Patiënten moeten kunnen vertrouwen op hun geneesmiddelen. Dat is waar het CBG, door beoordeling en bewaking van werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen, elke dag aan werkt. Ik vind het een eer om als Collegevoorzitter met een groep zeer deskundige en gedreven collega’s hier aan te mogen bijdragen.”

De Boer (1955) werkte als arts-assistent Interne Geneeskunde en promoveerde op het gebied van klinische farmacologie. Na diverse onderzoeks- en onderwijsfuncties (LUMC en later UU) is hij in 2001 benoemd tot Hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie en Onderwijsdirecteur van de Apothekersopleiding, Universiteit Utrecht. Vanaf 2007 tot september 2015 was hij Hoofd van het departement Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht. Naast zijn voorzitterschap blijft hij parttime hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Over het College
Het College bestaat wettelijk uit maximaal 17 leden, elk met een breed wetenschappelijk, klinisch en patiëntgericht kennisnetwerk in Nederland. Het College neemt beslissingen over de toelating van geneesmiddelen tot de Nederlandse markt en is verantwoordelijk voor het voortdurend bewaken van alle geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn. Het CBG is onderdeel van een Europees netwerk van geneesmiddelenautoriteiten.

De voorzitter en leden van het College worden benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal twee keer herbenoembaar.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *