Toezicht op infectiepreventie vergroot prioriteit

De manier waarop er door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht wordt gehouden op infectiepreventie heeft dat onderwerp een grotere prioriteit gegeven in ziekenhuizen. Dat blijkt uit een Nivel-onderzoek uitgevoerd in opdracht van de inspectie. De inspectie heeft het Nivel-rapport positief ontvangen.

In 2013 begon de inspectie met toezichtbezoeken die helemaal gaan over infectiepreventie, naast het al bestaande toezicht op infectiepreventie. Afgelopen zomer was de derde ronde in het thema ‘Toezicht op infectiepreventie’. Wij bezochten toen 48 ziekenhuizen. Het Nivel evalueerde de ervaringen van de zorgprofessionals en bestuurders in zeven van die ziekenhuizen.

Uit het onderzoek van Nivel blijkt dat de meeste zorgprofessionals en bestuurders het belangrijk vinden om met de inspectie in gesprek te gaan over infectiepreventie. Ziekenhuismedewerkers willen er graag van leren. Wel willen de ziekenhuizen graag meer vertrouwen krijgen van de inspectie.

De inspectie gebruikt de bevindingen en aanbevelingen van het Nivel bij het verder ontwikkelen van het toezicht. De op- en aanmerkingen van ziekenhuisbestuurders en zorgprofessionals sluiten grotendeels aan bij de wijze waarop wij ons toezicht uit willen voeren. Namelijk in dialoog met het bestuur. De inspectie gaat met de NVZ en NFU en andere veldpartijen in gesprek over hoe wij het toezicht op infectiepreventie verder vorm kunnen geven.

Documenten
Beleidsreactie evaluatie toezicht infectiepreventie in ziekenhuizen

Author: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *