Toepassing kankermedicijn Tecentriq ingeperkt

Het gebruik van atezolizumab (Tecentriq) bij patiënten met blaaskanker wordt ingeperkt. Een lopende studie toont verminderde overleving met atezolizumab in vergelijking met platina-bevattende chemotherapie bij een deel van deze patiënten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert daarom atezolizumab alleen te gebruiken bij patiënten bij wie het eiwit PD-L1 met een bepaalde waarde aanwezig is.

Atezolizumab is een geneesmiddel tegen kanker en wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van volwassenen met blaas- en urinewegstelselkanker. Het middel wordt ingezet als de kanker is uitgezaaid, terugkomt na eerdere behandeling met cisplatine of als de patiënt geen behandeling met cisplatine kan krijgen.

Advies aan artsen

  • Behandel een patiënt met urotheelcarcinoom alleen nog in de eerste lijn met atezolizumab als deze een hoge expressie heeft van het eiwit PD-L1 (≥ 5%).
  • Het gebruik van atezolizumab na eerdere behandeling met chemotherapie blijft ongewijzigd.

De firma Roche Nederland B.V. heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar oncologen, urologen en ziekenhuisapothekers (alle genoemde specialisten ook in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Meer informatie
Direct Healthcare Professional Communication: Tecentriq

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *