Toepassing kankermedicijn Keytruda ingeperkt

Het gebruik van pembrolizumab (Keytruda) in de eerstelijns behandeling bij patiënten met blaaskanker wordt ingeperkt. Een lopende studie toont verminderde overleving met pembrolizumab in vergelijking met standaardchemotherapie bij een deel van deze patiënten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert daarom pembrolizumab in deze groep patiënten alleen te gebruiken bij patiënten bij wie het eiwit PD-L1 in een bepaalde mate aanwezig is.

Pembrolizumab is een geneesmiddel tegen kanker en wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van volwassenen met blaas- en urinewegstelstelkanker. Het middel wordt ingezet als de kanker lokaal is, is uitgezaaid, of als de patiënt niet in aanmerking komt voor cisplatine bevattende chemotherapie.

Advies aan artsen

  • Behandel een patiënt met urotheelcarcinoom alleen nog in de eerste lijn met pembrolizumab als deze een bepaalde mate van expressie heeft van het eiwit PD-L1 (CPS ≥ 10).
  • Het gebruik van pembrolizumab na eerdere behandeling met cisplatine bevattende chemotherapie blijft ongewijzigd.

De firma MSD BV heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar oncologen, urologen en ziekenhuisapothekers (alle genoemde specialisten ook in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Meer informatie
Direct Healthcare Professional Communication: Keytruda

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *