Toename meldingen allergische reacties oxaliplatine

Afgelopen jaar steeg het aantal meldingen van met name allergische reacties bij oxaliplatine. Oxaliplatine wordt gebruikt voor de behandeling van endeldarmkanker (gemetastaseerd colorectaal carcinoom) en als aanvullende behandeling van dikkedarmkanker (stadium III coloncarcinoom) na operatieve verwijdering van de tumor.

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen van oxaliplatine zijn maag- en darmklachten (diarree, misselijkheid en braken), vermindering van bepaalde bloedcellen (neutropenie, trombocytopenie) en zenuwaandoeningen van handen en voeten (perifere sensorische neuropathie). Allergische reacties, komen vooral voor tijdens de infusie. Het kan zich onder andere uiten als huiduitslag, galbulten, zwelling van het gezicht, lippen of tong (angio-oedeem), kramp van de spieren rond de luchtpijp (bronchospasme), lage bloeddruk, gevoel van pijn op de borst en anafylactische shock.

Drie ziekenhuisapothekers namen contact op met Lareb om aan te geven dat zij ten opzichte van eerdere jaren een stijging zagen in het aantal bekende bijwerkingen bij toediening van oxaliplatine. De bijwerkingen verliepen ernstiger dan voorheen, wat in sommige gevallen zelfs leidde tot staken van de behandeling. Tussen 1 januari 2014 en 20 maart 2015 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 42 meldingen van zorgverleners en patiënten. Het betrof voornamelijk bekende bijwerkingen, zoals hypersensitiviteitsreacties, tintelingen en/of een verdoofd gevoel in ledematen, spierkrampen en kramp van de keelspieren en de spieren rond de luchtpijp (laryngospasme en bronchospasme).

Meer informatie
Analyse van de meldingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *