Toename medicatie-incident meldingen in 2020

In 2020 ontving het landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) – Portaal voor Patiëntveiligheid – bijna 15.000 meldingen over medicatie-incidenten. Dit zijn ruim 1.000 meldingen meer dan in 2019. Deze meldingen gaan over een breed scala aan incidenten.

Voorkomen Medicatie-Incidenten

Het meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) analyseert alle meldingen en rapporteert gesignaleerde risico’s via Praktijkprikkels terug aan de praktijk. Dat de Praktijkprikkels gewaardeerd worden blijkt uit de positieve reacties die VMI regelmatig ontvangt. Uit een recente enquête komt naar voren dat lezers de Praktijkprikkel met gemiddeld een 8 waarderen.

Medicatie-incidenten melden

VMI draagt bij aan het verbeteren van de medicatieveiligheid. Dit kan alleen als alle zorgprofessionals incidenten met geneesmiddelen melden. Wil je ook medicatie-incidenten melden?

Ook is het mogelijk om uit het registratiesysteem van jouw organisatie via Bulk-upload of via een technische koppeling API (Application Programming Interface) relevante incidentmeldingen aan VMI aan te bieden. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan contact op met het VMI.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *