Toekomstbestendigheid van de Wet BIG

Het kabinet heeft vrijdag 29 april ingestemd met een pakket aan maatregelen om de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijker gemaakt welke zorgverlener voorbehouden handelingen mag verrichten en moet er meer aandacht komen voor het leren van tuchtuitspraken door zorgverleners.

Wet BIG

De Wet BIG geldt al lang als een waarborg voor de kwaliteit van de individuele zorgverlening en ter bescherming van de patiënt. Een aantal acties wordt ondernomen om de huidige mogelijkheden van de Wet BIG beter te benutten. Ook moeten deze acties ervoor zorgen dat de wet in de toekomst voldoende waarborgt dat patiënten geholpen worden door bekwame en bevoegde zorgverleners. 

Onduidelijkheid

Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk regelmatig onduidelijkheid is over de mogelijkheden en voorwaarden bij voorbehouden handelingen en de criteria voor het toelaten van nieuwe beroepen tot de Wet BIG. Dit kan tot verwarring leiden over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Daarom heeft VWS in overleg met beroepsverenigingen, werkgevers en de patiëntenfederatie besloten om onder andere een commissie te laten adviseren over criteria voor voorbehouden handelingen, toelating tot de Wet BIG en functioneel zelfstandige bevoegdheid. Deze criteria zijn heel belangrijk voor de werking van de Wet BIG, omdat ze bepalen wie wat mag doen en onder welke voorwaarden en waarborgen. 

Voorstel tot aanpassing

Het voorstel tot aanpassing omvat meer acties om de wet toekomstbestendiger te maken. Zo bestaat onder andere het plan om een BIG-raad in het leven te roepen, die kan adviseren over nieuwe voorbehouden handelingen. Ook wordt het medisch tuchtrecht aangepast zodat het zich meer gaat richten op het leren en verbeteren door zorgverleners. Daarnaast worden er verschillende acties geïnitieerd om de deskundigheid van BIG-geregistreerde beroepsgroepen verder te bevorderen.

Meer informatie

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *