Toedieningsadvies bij ferumoxytol

Om het risico op ernstige overgevoeligheidsreacties bij de toediening van ferumoxytol (Rienso) te beperken zijn er wijzigingen in het advies over de wijze van toediening van het middel.

Ferumoxytol mag alleen worden toegediend via een intraveneuze infusie over een periode van minimaal 15 minuten en niet via een injectie. Verder is het belangrijk dat patiënten in een liggende of halfzittende houding worden geplaatst tijdens en gedurende minstens 30 minuten na toediening van ferumoxytol. Ook moeten de patiënten zorgvuldig worden gecontroleerd op klachten en symptomen van overgevoeligheidsreacties, inclusief het controleren van bloeddruk en hartslag.

Patiënten moeten geïnformeerd worden dat als zij zich onwel voelen, wordt aangeraden om direct contact op te nemen met hun arts. Er is een contra-indicatie toegevoegd voor patiënten met bekende ernstige overgevoeligheid voor geneesmiddelen, waaronder overgevoeligheid voor andere parenterale ijzerproducten.

Dit schrijft de firma Takeda in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar ziekenhuisapotheken en medisch directeuren van de ziekenhuizen waaraan de flacons geleverd zijn.

Ferumoxytol wordt gebruikt voor de behandeling van anemie (laag gehalte aan rode bloedcellen of hemoglobine) die het gevolg is van een tekort aan ijzer bij patiënten met een chronische nieraandoening (langdurige, progressieve verslechtering van de nierfunctie).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *