Tocilizumab, geneesmiddelen bij COVID-19

De onderzoeksopzet en uitvoering van de tot op heden gepubliceerde gerandomiseerde onderzoeken naar het effect van tocilizumab bij COVID-19 vertonen onderling grote verschillen. Verschillen in onder andere de ernst van de covidpneumonie en gelijktijdig gebruik van andere ontstekingsremmende en immunosuppressieve middelen zoals corticosteroïden maakt onderlinge vergelijking moeilijk.

Twee grote gerandomiseerde onderzoeken vonden een significante verlaging van de mortaliteit na 28 dagen bij met tocilizumab behandelde patiënten ten opzichte van placebo. Een recent uitgevoerde Cochrane-systematische-review en meta-analyse bevestigde dit resultaat en vond een ‘number needed to treat’ van 31.

Op basis hiervan is het voorlopige advies om bij covidpatiënten met respiratoir falen en toenemende longontsteking eenmalig tocilizumab toe te dienen, in combinatie met dexamethason, binnen 24 uur na starten van zuurstoftherapie met meer dan 6 liter zuurstof per minuut.

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

  • Een systematische review en meta-analyse van acht gerandomiseerde onderzoeken naar tocilizumab tonen een kleine, maar significante daling van de mortaliteit aan op dag 28 bij patiënten met (matig) ernstige COVID-19 (NNT is 31).
  • Vooralsnog kan tocilizumab, in combinatie met dexamethason, worden toegepast bij (matig) ernstig zieke covidpatiënten binnen 24 uur na respiratoire verslechtering.
  • Vragen over de groep patiënten die het meeste baat hebben bij de behandeling met tocilizumab, het mogelijk gebruik van biomarkers om deze groep patiënten op te sporen, het optimale tijdstip van toediening en het precieze werkingsmechanisme staan nog open.

Dit artikel speelt zo veel mogelijk in op de actualiteit rondom geneesmiddelen bij COVID-19 en is tot vlak voor verschijnen bijgewerkt. Onderzoeken en berichten die na 5 juni 2021 zijn gepubliceerd konden echter niet meer worden meegenomen.

Lees verder op de website van Stichting Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu)

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *