Tijdelijke testvoorrang zorgmedewerkers

By | 17/09/2020

Zorgmedewerkers met klachten kunnen tijdelijk met voorrang getest worden op Covid-19. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De voorrang geldt ook voor apothekers en apothekersassistenten omdat zij onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen. De praktische uitwerking wordt deze week vormgegeven door de GGD’en.

Testcapaciteit

De bewindsman wil met de testvoorrang de druk op de testcapaciteit de komende weken verlichten. Minister De Jonge verwacht dat de testcapaciteit begin oktober dusdanig is uitgebreid dat weer aan de vraag kan worden voldaan.

Testbeleid

Eerder pleitte de KNMP er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor om het testbeleid uitdrukkelijk van toepassing te laten zijn op apothekers en apothekersassistenten.

In de praktijk blijkt dat zij niet altijd worden aangemerkt als zorgmedewerkers wanneer zij zich bij klachten willen laten testen op het coronavirus.

Met voorrang

Zorgverleners komen volgens de Kamerbrief met voorrang in aanmerking voor een test indien zij:

  • Klachten hebben die bij covid-19 kunnen passen en zij zich volgens de richtlijn moeten laten testen. En;
  • essentieel zijn voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de continuïteit van zorg. En;
  • zich niet kunnen laten vervangen door een collega. En;
  • werkzaam zijn bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, de Wet MaatschappelijkeOndersteuning (met name respijtzorg en dagbesteding) of intramurale onderdelen van de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg of de Wet Publieke Gezondheid of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *