Tijdelijke regeling voorschrijfbevoegdheid PA’s en VS’en blijft geldig

By | 08/02/2017

De tijdelijke voorschrijfbevoegdheid van physican assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) blijft van kracht totdat de tijdelijke bevoegdheid al dan niet is omgezet in een definitieve. Tot die tijd kunnen apothekers recepten van PA’s en VS’en verwerken zoals ze dit nu ook doen.

Sinds 1 januari 2012 hebben PA’s en VS’en voor 5 jaar de wettelijke bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Dat geldt ook voor het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Het ministerie van VWS wil PA’s opnemen in de wet BIG en de voorbehouden handelingen voor VS’en en PA’s als zelfstandige bevoegdheid definitief regelen. Het voorstel voor de wetswijziging die dit mogelijk moet maken is door minister Schippers ingediend op 13 december 2016. Hierover moet de Tweede Kamer nog een besluit nemen. Tot die tijd blijft de tijdelijke regeling geldig.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *