Tijdelijke regeling online voorschrijven medicatie per 1 juni 2022 vervallen

By | 13/06/2022

De tijdelijke maatregel om geneesmiddelen online voor te schrijven is vervallen per 1 juni jongstleden. Tijdens de coronapandemie gold een uitzondering op artikel 67 van de Geneesmiddelenwet. Hierdoor was het toegestaan om medicatie voor te schrijven zonder dat de voorschrijver de patiënt fysiek heeft ontmoet.

Artikel 67 van de Geneesmiddelenwet

Volgens artikel 67 van de Geneesmiddelenwet mag medicatie alleen online – bijvoorbeeld na een videoconsult – worden voorgeschreven als de voorschrijver de patiënt persoonlijk heeft gezien, de patiënt kent en de medicatiehistorie beschikbaar heeft.

Tijdens de coronapandemie heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al eerder een aantal keer tijdelijk toestemming gegeven om hier een uitzondering op te maken.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *