Themajournaal over pijn

Als gevolg van de transities in de ouderenzorg krijgen huisartsen steeds vaker te maken met kwetsbare ouderen. De diagnose en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen kent enkele specifieke aandachtspunten.

In het themajournaal Pijn vertellen dr. Paul Janssen (huisarts en medeopsteller NHG-Standaard Pijn) en prof. dr. Wilco Achterberg (hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde) hoe huisartsen de diagnostiek bij deze patiënten aan kunnen pakken. Ook is er aandacht voor de behandeling van pijn. De plaats van NSAID’s en tramadol bij deze doelgroep is beperkt en prof. dr. Wilco Achterberg licht in het journaal toe wat dan de beste alternatieven zijn.

Naast de zorg voor kwetsbare ouderen is er in het journaal ook aandacht voor de samenwerking tussen zorgverleners voor patiënten met pijn in de palliatieve fase. Paul Lebbink, apotheker in Den Haag licht toe hoe een regionaal netwerk palliatieve zorg de multidisciplinaire samenwerking in de regio kan versterken en hoe dit de zorg voor patiënten verbetert.

Het journaal sluit aan op de FTO-module Pijn die ontwikkeld is op basis van de nieuwe NHG-Standaard Pijn.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *