The Lancet publiceert direct vergelijkend onderzoek naar liraglutide en exenatide

Vandaag zijn door The Lancet online de resultaten gepubliceerd van het LEAD™ 6-onderzoek, waarin een directe vergelijking is gemaakt tussen twee nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2. Uit de resultaten blijkt dat de met liraglutide behandelde patiënten een statistisch significante grotere daling in HbA1c lieten zien dan patiënten die exenatide kregen.

Bij het onderzoek werd liraglutide (een humaan GLP-1-analoog voor de behandeling van diabetes type 2) vergeleken met exenatide (een GLP-1 receptor agonist).

‘Door de verschillen tussen de middelen in de absorptie en eliminatie door het lichaam, waren we zeer benieuwd of er klinisch relevante verschillen waren in het effect bij mensen met diabetes’, aldus dr. John Buse, hoofd Endocrinologie en directeur van het Diabetes Care Center van de University of North Carolina School of Medicine, en één van de hoofdonderzoekers in het onderzoek. ‘De klinische eigenschappen die liraglutide heeft – efficiënte glucoseverlaging, gewichtsverlies, goede verdraagbaarheid en verbeteringen van de bètacelfunctie – betekenen een klinisch relevante stap vooruit in de behandeling van mensen met diabetes type 2.’

LEAD™ 6 was een gerandomiseerd, open-label onderzoek waarbij de werkzaamheid en veiligheid van eenmaal daags 1,8 mg liraglutide werd vergeleken met tweemaal daags 10 µg exenatide.

Behandeling met liraglutide leidde tot een statistisch significant grotere daling in HbA1c van 1,12% vergeleken met 0,79% in de exenatide-groep. Liraglutide liet tevens een significant betere verlaging van de nuchtere plasmaglucose zien dan exenatide (–1,61 mmol/l vs –0,60 mmol/l).

Aan het onderzoek namen 464 patiënten met diabetes type 2 deel, die met de maximale orale dosis metformine en/of sulfonylureumderivaat niet de aanbevolen streefwaarden voor bloedglucosewaarden bereikten.
Beide behandelingen leidden tot een gewichtsafname van gemiddeld 3 kg tijdens het 26 weken durende onderzoek. Bij beide behandelingen was misselijkheid de meest gemelde bijwerking, maar uit de onderzoeksresultaten bleek dat aanhoudende misselijkheid en lichte hypoglykemische episodes minder voorkwamen met liraglutide dan met exenatide.
De meest voorkomende bijwerkingen die in beide groepen werden gemeld waren diarree, indigestie, misselijkheid, verkoudheid en hoofdpijn.

Novo Nordisk maakte de resultaten van het LEADâ„¢ 6-onderzoek bekend in de berichtgeving van 6 juni 2008 en een persbericht van 17 oktober 2008.

Over liraglutide
Liraglutide is de eerste humane glucagonachtige peptide-1 (GLP-1) analoog voor eenmaal daags gebruik, die ontwikkeld is voor de behandeling van diabetes type 2. Liraglutide werkt zowel door de aanmaak van insuline te stimuleren wanneer de bloedglucosespiegel te hoog wordt, als door de eetlust te remmen.

Op 23 mei 2008 heeft Novo Nordisk een verzoek tot marketing authorisatie van liraglutide voor de behandeling van mensen met diabetes type 2, gedaan bij de European Medicines Agency (EMEA).

Op 23 april 2009 maakte Novo Nordisk bekend dat de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de EMEA een positief advies heeft uitgebracht inzake goedkeuring voor het in de handel brengen van liraglutide voor de behandeling van diabetes type 2 in Europa.

Over Novo Nordisk
Novo Nordisk is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het bedrijf heeft een groot aanbod van geneesmiddelen en geavanceerde insulinetoedienings-systemen voor de behandeling van diabetes. Bovendien is Novo Nordisk toonaangevend op het gebied van stollingsstoornissen, groeihormoontherapie en hormonale substitutietherapie. Het hoofdkantoor is gevestigd in Denemarken. Novo Nordisk heeft meer dan 27.000 medewerkers in dienst in 81 landen, en brengt zijn producten op de markt in 179 landen. B-aandelen van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de beurzen van Kopenhagen en Londen. ADR’s van Novo Nordisk zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool ‘NVO’. Novo Nordisk B.V. is gevestigd in Alphen aan den Rijn en heeft 150 medewerkers. Novo Nordisk behoort in 2009 tot de beste werkgevers van Nederland. Meer informatie op: www.novonordisk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *