Gevoelige test kan helpen om twee keer zoveel hartaanvallen bij vrouwen vast te stellen

By | 22/01/2015

De British Medical Journal heeft onderzoeksresultaten gepubliceerd die aantonen dat Abbott’s ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I (hsTnl) test dokters kan helpen om twee keer zoveel hartaanvallen bij vrouwen vast te stellen vergeleken met standaard troponine testen.

ARCHITECT i2000sr

Abbott ARCHITECT i2000sr

Het onderzoek werd gesponsord door de British Heart Foundation en uitgevoerd door onderzoekers van de University of Edinburgh. Resultaten tonen aan dat Abbott’s test hartaanvallen vaststelde in 22 procent van alle vrouwelijke gevallen, vergeleken met een standaard van 11 procent.

Het onderzoek betrof ruim 1000 mannen en vrouwen die naar het ziekenhuis in Edinburgh werden verwezen omdat ze pijn op de borst hadden. Onderzoekers van de universiteit van Edinburgh evalueerden de effectiviteit van bloedtesten die troponine meten, een eiwit dat vrijkomt in het bloed tijdens een hartinfarct. Zij vergeleken het aantal diagnoses met de standaard test die vrijwel overal wordt gebruikt en Abbott’s ARCHITECT STAT High Sensitive Troponin-I (hsTnl) test die veel kleinere hoeveelheden troponine kan meten.

Als er gebruik gemaakt wordt van de standaard test met dezelfde drempelwaardes voor zowel mannen als vrouwen, wordt bij mannen (19 procent) bijna twee keer zo vaak een hartinfarct vastgesteld als bij vrouwen (11 procent). Maar met gebruik van de gevoelige test van Abbott, en verschillende drempelwaardes voor mannen en vrouwen, verdubbelde het aantal diagnoses van hartaanvallen bij vrouwen (22 procent). Dit betekent dat naar verhouding bij evenveel mannen en vrouwen die naar het ziekenhuis van Edinburgh werden verwezen met pijn op de borst een hartaanval werd vastgesteld.

De test van Abbott kan heel precies kleine hoeveelheden troponine meten. Dit is met name belangrijk voor vrouwen, die vaak kleinere hoeveelheden troponine in hun bloed hebben dan mannen. Daardoor komt het voor dat hartaanvallen bij vrouwen niet ontdekt en vastgesteld worden met de huidige standaard testen. Samen met andere factoren zorgt dit er voor dat er ongelijkheid is in de diagnose and behandeling van vrouwen.

Cardioloog dr Richard Braam

Cardioloog dr. Richard Braam van het Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn.

De troponine test van Abbott wordt momenteel in 10 ziekenhuizen in Nederland gebruikt. Dr. Richard Braam van Gelre ziekenhuizen was de eerste cardioloog in Nederland die de test ging gebruiken voor zijn patiënten. “Bij de diagnose hartinfarct is het gebruik van de high sensitive troponine test van groot belang. Dit geldt des te meer voor vrouwen die zich met pijn op de borst presenteren op een eerste harthulp. De troponine waardes in het bloed blijken bij vrouwen gemiddeld lager te zijn dan bij mannen. Met de high sensitive troponine test van Abbott is het mogelijk om het verschil in troponine waardes bij vrouwen en mannen te meten. Het inzetten van deze test kan dan ook leiden tot betere diagnostiek en behandeling van het hartinfarct bij vrouwen.”

Volgens cijfers van De Hartstichting is het aantal nieuwe gevallen van een hartinfarct 27.448 (17.283 mannen en 10.205 vrouwen, cijfers uit 2007). In 2011 vonden er 28.494 ziekenhuisopnamen plaats wegens een hartinfarct. Ongeveer 5% van de patiënten overleed in het ziekenhuis in 2011. Vijf jaar na een eerste ziekenhuisopname voor een hartinfarct is ongeveer 32% van de mannen en 45% van de vrouwen overleden.

Het totaal aantal personen in Nederland dat een hartinfarct doorgemaakt heeft en nog in leven is in 2012 is ongeveer 250.000. Het volledige rapport is te downloaden via de website van de Hartstichting.

Author: Abbott

Abbott richt zich met haar producten op het gebied van diagnostiek, medische hulpmiddelen, voeding en farmaceutische producten op de zorgbehoeften van mensen in meer dan 150 landen. Onze diversiteit – qua expertise, technologie en geografie – geeft ons de mogelijkheid om structureel iets te kunnen betekenen voor miljoenen mensen in uiteenlopende regio's en met uiteenlopende culturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *