Test patiënten voor behandeling met fluoropyrimidines op DPD-tekort

Patiënten met een (gedeeltelijk) tekort aan het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) lopen meer risico op levensbedreigende bijwerkingen tijdens behandeling met fluoropyrimidines (5-fluorouracil en medicijnen met capecitabine of tegafur).

De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners daarom om patiënten te testen op een DPD-tekort voorafgaand aan een behandeling met een van deze medicijnen.

Waarvoor worden fluoropyrimidines gebruikt?

Fluoropyrimidines zijn medicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van verschillende soorten kanker, zoals maag-, darm-, alvleesklier-, borst- en hoofd-halskanker.

5-Fluorouracil (5-FU), capecitabine- en tegafur-bevattende medicijnen vallen alle drie onder de fluoropyrimidines en kunnen op verschillende manieren worden toegediend. 5-FU is beschikbaar als injectievloeistof en crème, de prodrugs capecitabine en tegafur zijn voor oraal gebruik.

Advies aan zorgverleners

  • Er is een contra-indicatie voor gebruik van fluoropyrimidines bij patiënten met een bekend volledig tekort aan het DPD-enzym.
  • Voer bij voorkeur een fenotypering of genotypering uit, voor u een behandeling met fluoropyrimidines start.
  • Heeft uw patiënt een gedeeltelijk tekort aan het DPD-enzym? Overweeg dan om de aanvangsdosering te verlagen.
  • Bij patiënten die intraveneus 5-FU krijgen, kan controle van de therapeutische concentraties van fluorouracil de klinische uitkomsten verbeteren.

Brief met risico-informatie

De betrokken handelsvergunninghouders hebben een gezamenlijke brief verstuurd over dit onderwerp, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar oncologen (in opleiding) en ziekenhuisapothekers (in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Documenten

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *