Tag Archives: Zydelig

Aangepast advies na afronding risicobeoordeling Zydelig

Behandeling met idelalisib (Zydelig) in combinatie met rituximab mag weer worden gestart bij nog onbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) met een 17p-deletie of TP53-mutatie als er voor hen geen andere therapie is. In maart jongstleden was uit voorzorg het advies om idelalisib niet voor te schrijven bij deze patiëntengroep. Dit vanwege een verhoogd risico op ernstige… Read More »