Tag Archives: wetsvoorstel

Advies initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Kuzu over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). Het advies is op 6 oktober 2014 openbaar gemaakt. Huidig systeem De minister van Volksgezondheid kan op grond van de WGP een maximumprijs vaststellen voor een geneesmiddel. Deze maximumprijs‚Ķ Read More »