Tag Archives: Vortioxetine

Vortioxetine en agressie

Vortioxetine is een nieuw type antidepressivum voor de behandeling van depressie bij volwassenen. Het is beschikbaar sinds 2013. Vortioxetine Bijwerkingencentrum Lareb ontving zes meldingen van agressie en/of agitatie bij gebruik van dit middel. Wereldwijd (WHO) zijn er 76 van deze meldingen. Agressie Agressie kan ook samenhangen met depressie, de indicatie voor behandeling.  Bij vijftien patiënten in de wereldwijde… Read More »