Tag Archives: verneveling

Teva Nederland breidt Steri-Neb familie uit

Teva Nederland introduceert tobramycine Steri-Neb 300mg/5ml inhalatievloeistof voor verneveling. De verpakkingen zijn verkrijgbaar bij de farmaceutische groothandel. Samenvatting van de studieresultaten Vanuit een farmaceutisch oogpunt, hebben Tobramycine Steri-Neb® en het referentieproduct dezelfde werkzame stof (tobramycine kwalitatief en kwantitatief), dezelfde farmaceutische vorm (oplossing voor verneveling) en dezelfde toedieningsweg (orale inhalatie). In vitro onderzoek Vergelijkend in vitro onderzoek[*] tussen deze… Read More »