Tag Archives: verkeer

Adviezen antipsychotica en verkeersdeelname herzien

De KNMP heeft, samen met apothekers, artsen en specialisten op het gebied van rijvaardigheid, de verkeersdeelname-adviezen herzien voor de antipsychotica. De nieuwe adviezen zijn per 1 oktober 2022 beschikbaar via het Informatorium Medicamentorum, de G-Standaard, Apotheek.nl en Rijveiligmetmedicijnen.nl.  Input vanuit de praktijk is belangrijk om te beoordelen of een bestaand advies al dan niet aanpassing behoeft. Zo heeft… Read More »

Adviezen geneesmiddelen en verkeersdeelname gewijzigd

De KNMP heeft, samen met apothekers, artsen en specialisten op het gebied van rijvaardigheid, de verkeersdeelname-adviezen herzien voor een aantal geneesmiddelen en ook nieuwe adviezen opgesteld. De nieuwe teksten zijn per 1 maart 2022 beschikbaar via het Informatorium Medicamentorum, de G-Standaard, Apotheek.nl en Rijveiligmetmedicijnen.nl. Input vanuit de praktijk is belangrijk om te beoordelen of een bestaand advies al… Read More »

KNMP pleit voor wettelijke uitzondering voor patiënten bij drugstest in het verkeer

De KNMP pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een spoedwijziging van de Wegenverkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Op dit moment geeft de speekseltest, die wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, een (vals) positieve uitslag bij honderdduizenden… Read More »

Informatie over geneesmiddelen in het verkeer bij elkaar

Voor apothekers is sinds 8 december alle informatie over rijgevaarlijke geneesmiddelen beschikbaar via de online toolkit ‘Rij veilig met medicijnen’. Deze is te vinden op www.rijveiligmetmedicijnen.nl en vooral bedoeld voor apothekers, huisartsen, psychologen, bedrijfsartsen en psychiaters. Deze beroepsgroepen komen vaak in aanraking met mensen die rijgevaarlijke geneesmiddelen gebruiken. Het door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ontwikkelde overzicht… Read More »