Tag Archives: verantwoordingsplicht

CIBG: Aanpassing grensbedragen maatschappelijke jaarverantwoording

Op voorstel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS, zijn de grensbedragen voor de maatschappelijke verantwoording aangepast. Deze indeling wordt verhoogd met 25%, waardoor sommige zorgaanbieders in een kleinere categorie zullen vallen. Het voorstel is dat zorgaanbieders de verhoogde grensbedragen ook mogen toepassen over het boekjaar 2023.  Verhoging grensbedragen Demissionair minister voor Volksgezondheid, Welzijn en… Read More »

Eerstelijnskoepels in vervolgoverleg met ministerie VWS over jaarverantwoordingsplicht

Koepelorganisaties uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF, gaan medio maart opnieuw in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de openbare jaarverantwoordingsplicht. Openbare jaarverantwoording Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het… Read More »