Tag Archives: Tracydal

Tracydal krijgt positief advies

Het Zorginstituut Nederland heeft minister Schippers van VWS geadviseerd om Tracydal® (tranylcypromine) op te nemen in het basispakket. Het is nog onbekend wanneer de bewindsvrouw zich buigt over het advies terzake het nieuw geregistreerde geneesmiddel. Tracydal® Met het in de handel komen van Tracydal® vervalt tevens het bestaansrecht van Parnate® en de magistrale bereiding voor de 20 mg-tablet.… Read More »