Tag Archives: productinformatie

Het Geneesmiddelenbulletin wordt niet meer gedrukt

De papieren edities van het oktober-, november- en decembernummer van het Geneesmiddelenbulletin zullen niet worden meegestuurd met Medisch Contact en Pharmaceutisch Weekblad. De maandelijkse uitgave zal uiteraard, zoals gebruikelijk, wel op de website worden gepubliceerd. De achtergrond hiervan is dat de kosten van de verhoging van de oplage van het bulletin, nu alle medisch-specialisten het bulletin ook ontvangen,… Read More »

Aanbevelingen CMDh 23-25 mei 2016

De productinformatie (SmPC en bijsluiter) van diverse geneesmiddelen moet worden aangepast als gevolg van periodieke veiligheidsrapportbeoordelingen (PSUR’s). De CMDh heeft dit besloten op basis van de aanbevelingen van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC en de bijbehorende beoordelingsrapporten. Het gaat om de volgende geneesmiddelen met werkzame stoffen: Diclofenac (producten voor systemische toepassing). Aanpassing van de informatie over de interactie met antistollingsmiddelen.… Read More »

Wat is de Nederlandse vertaling voor ‘child resistant’

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is van plan om een nieuw beleid te voeren ten aanzien van de vermelding van ‘child resistant’ in de productinformatie bij geneesmiddelen voor mensen. Het CBG stelt voor om ‘child resistant’ te vertalen als ‘moeilijk te openen door kinderen’. Het CBG is geen voorstander van de term ‘kindveilig’, omdat een volledig… Read More »