Tag Archives: patiëntendossier

Vergoedingsregeling voor gebruik toestemmingsvoorziening Mitz

KNMP en ZN hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe vergoedingsregeling voor apotheken die toestemmingen van patiënten vastleggen voor het uitwisselen van hun gezondheidsdata in Mitz. Zodra deze vergoedingsregeling beschikbaar is, informeert de KNMP de leden daarover.  Deelnemende apotheken Deelnemende apotheken ontvangen een eenmalige bijdrage van 2.000 euro voor het informeren van patiënten over het belang van toestemming en… Read More »

Zorgveld roept politiek op: maak vaart met betere uitwisseling gezondheidsgegevens

Maak vaart met een betere en snellere uitwisseling van gezondheid- en medicatiegegevens van patiënten, zeker in acute zorgsituaties. Die oproep doen de KNMP en andere zorgkoepels in een brief aan de Tweede Kamerleden. De zorgpartijen pleiten gezamenlijk voor een opt-out-regeling voor het delen van medicatiegegevens in de acute zorg. De Tweede Kamer debatteert woensdag 3 april over de… Read More »

Nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier geautoriseerd

De nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier is geautoriseerd. Het patiëntendossier is een essentieel instrument voor het verlenen van goede farmaceutische zorg door de openbaar apotheker. De richtlijn sluit aan bij bestaande richtlijnen die de farmaceutische zorg door de openbaar apotheker beschrijven. KNMP-richtlijn Patiëntendossier In de KNMP-richtlijn Patiëntendossier staan aanbevelingen voor de openbaar apotheker over de aanleg, vorming en het gebruik… Read More »

Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsvoorziening Mitz

Apotheek Pijnacker Centrum is de eerste apotheek die is aangesloten op de online toestemmingsvoorziening Mitz. Samen met softwareleverancier SmartMed zijn de bestaande toestemmingen van alle patiënten overgezet. Mitz is een veilige online toestemmingsvoorziening waarmee burgers en patiënten zelf hun toestemmingskeuze vastleggen en beheren. Zorgaanbieders kunnen hierdoor eenvoudig toestemmingskeuzes raadplegen. Apotheker Arjan Roelofs Apotheker Arjan Roelofs (Apotheek Pijnacker Centrum):… Read More »

Publiekscampagne over toestemming voor delen medische gegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een publiekscampagne over het belang van het geven van toestemming voor het delen van medische gegevens. Zorgverleners mogen medische gegevens niet zonder toestemming van de patiënt met andere zorgverleners delen. Met de campagne ‘Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?’ informeert VWS inwoners van Nederland over de keuzemogelijkheden… Read More »

VWS biedt communicatietoolkit ‘Veilig inloggen in de zorg’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de communicatietoolkit ‘Veilig inloggen in de zorg’. Apothekers en andere zorgverleners kunnen gratis gebruikmaken van de materialen in deze toolkit om patiënten te wijzen op het gebruik van DigiD voor het uitwisselen van medische gegevens.  Betrouwbaarheid Patiënten kunnen… Read More »

KNMP nodigt openbaar apothekers uit voor knelpuntenanalyse KNMP-richtlijn Patiëntendossier

De KNMP nodigt openbaar apothekers uit om mee te denken over de knelpuntenanalyse van de KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven voor één van de bijeenkomsten begin november 2022. KNMP-richtlijn Patiëntendossier In de KNMP-richtlijn ligt de basis voor het verlenen van farmaceutische zorg aan de patiënt toegespitst op zijn situatie. Bovendien is de richtlijn belangrijk voor het… Read More »

Tweede Kamer neemt Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg aan

De Tweede Kamer heeft de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. Deze nieuwe wetgeving schrijft voor dat specifieke gegevenssets, zoals medicatiegegevens, verplicht digitaal en conform standaarden moeten worden gedeeld. De exacte voorwaarden daarvan worden uitgewerkt in zogeheten NEN-normen. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wegiz is een belangrijk wettelijk kader voor elektronische gegevensuitwisseling in de… Read More »

Minister Kuipers onderzoekt opt-out voor delen medicatiegegevens

Minister Kuipers (VWS) doet onderzoek naar een zogeheten opt-out-regeling voor het delen van medicatiegegevens. Dat liet de bewindspersoon weten tijdens een Kamerdebat over de gegevensuitwisseling in de zorg. Met een opt-out zijn relevante medicatiegegevens van patiënten beschikbaar voor alle zorgverleners die hen behandelen, tenzij de patiënt daartegen bezwaar maakt. De KNMP en andere zorgkoepels pleitten richting het debat… Read More »

KNMP steunt manifest Faexit

De KNMP steunt het manifest Faexit om de zorg faxloos te maken. Met de ondertekening van het manifest sluit de KNMP zich aan bij de oproep om het gebruik van de fax, waar mogelijk, uiterlijk in 2024 te vervangen door veiligere opties om gegevens uit te wisselen. Zorgvuldigere en betere alternatieven zijn bijvoorbeeld  Edifact, LSP, en veilige mail. Faexit Het belangrijkste doel… Read More »