Tag Archives: palliatieve zorg

Herziene richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase

De multidisciplinaire richtlijn Slaapproblemen in de palliatieve fase is herzien. De KNMP maakt deel uit van de richtlijnwerkgroep voor de herziening van deze richtlijn. Deze is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals, patiënten en naasten. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) ziet in de herziene richtlijn kansen voor de openbaar apotheker in de regionale samenwerking. Wijzigingen… Read More »

Subsidieaanvraag palliatieve zorg-experimenten vanaf september mogelijk

Apothekers kunnen vanaf september een subsidieaanvraag indienen voor een experiment met een alternatieve bekostiging voor palliatieve zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) organiseert twee informatiebijeenkomsten ter voorbereiding op deze subsidieoproep van ZonMw. Een alternatieve bekostiging moet beter aansluiten bij de wensen, voorkeuren en behoeften van patiënten, naasten en zorgverleners. De NZa biedt, in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL),… Read More »

Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten voor de evaluatie van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke zorginhoudelijke en financiële knelpunten zij ervaren bij het verlenen van palliatieve zorg. Dit helpt de KNMP om deze inzichtelijk te maken voor andere partijen. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 21 april 2023. Bekendheid… Read More »

Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij Parkinson voor ontwikkeling richtlijnmodule

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson in de palliatieve fase. Deze inventarisatie vindt plaats voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijnmodule. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 29 augustus… Read More »

Inventarisatie knelpunten hik, jeuk en zweten in de palliatieve fase voor herziening richtlijnen

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase met hik, jeuk en zweten voor een herziening van de richtlijnen. Enquête Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 30 oktober en neemt maximaal 10… Read More »