Tag Archives: nierfunctie

Verminderde nierfunctie en geneesmiddelen

Een verminderde nierfunctie kan van invloed zijn op de plasmaconcentratie van geneesmiddelen, met als gevolg toxiciteit of verminderde effectiviteit met potentieel ernstige gevolgen. Het is daarom van belang om rekening te houden met de nierfunctie bij het vaststellen van de dosering van (voornamelijk renaal geklaarde) geneesmiddelen. Soms is het beter een geneesmiddel helemaal te vermijden. De achtergronden van… Read More »

Nierschade beter opgespoord door thuistest

Onderzoek naar het vroeg opsporen van nierschade met een eenvoudige urinetest blijkt succesvol. In 2019 en 2020 werden ongeveer 15.000 inwoners van 45 tot 80 jaar oud in de Gemeente Breda uitgenodigd voor het NierCheck-onderzoek. Meer dan de helft (59%) van de mensen deed mee door thuis urine te testen op eiwit. Bij 3.5% van hen bleek er sprake… Read More »

Check Nier & Medicijn!

Zo’n 10% van de vermijdbare medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames houdt direct verband met een verminderde nierfunctie én het niet aanpassen van medicijngebruik. Bij ouderen is dit zelfs 30%. Bij risicogroepen is het belangrijk dat de nierfunctie wordt meegenomen bij de keuze van het medicijn of het bepalen van de dosering. Zorgverleners spelen hier een belangrijke rol in. De Nierstichting… Read More »