Tag Archives: medicatiewissel

Leidraad Verantwoord Wisselen geactualiseerd voor 2024

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. De Rode Categorie en Oranje Categorie zijn op een aantal punten van een update voorzien in versie 2024. Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen In 2023 zijn ter voorbereiding voorstellen voor wijziging en/of aanpassing opgehaald bij de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten, Patiëntenfederatie Nederland… Read More »

Werkafspraken Verantwoord Wisselen inhalatiemedicatie vastgesteld

De KNMP heeft in het kader van Verantwoord Wisselen aanvullende werkafspraken gemaakt over het wisselen van inhalatiemedicatie samen met Patiëntenfederatie Nederland, Longfonds, NHG, LHV, FMS, NVALT en ZN. Op basis van deze afspraken kan inhalatiemedicatie worden gewisseld. De werkafspraken zijn als addendum toegevoegd aan de Leidraad Verantwoord Wisselen. Wisselen van inhalatiemedicatie Er zijn aparte werkafspraken gemaakt voor het wisselen van inhalatiemedicatie… Read More »

CBG-advieslijst onderdeel van vervolgtraject Verantwoord Wisselen

De advieslijst van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘Wisselen ongewenst’ wordt meegenomen in het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’. Daarin maken zorgpartijen – waaronder de KNMP – en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen. Advieslijst met geneesmiddelen Het CBG publiceerde eind maart een advieslijst met geneesmiddelen die… Read More »

Onderzoek naar communicatie bij medicatiewissel

Hoe kunnen apotheekteams – vaak lastige – gesprekken over een medicatiewissel met de patiënt op een prettige wijze voeren? Samen met SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en UPPER (Universiteit Utrecht) houdt het Nivel twee communicatiestrategieën tegen het licht om te komen tot praktische handvatten voor het apotheekteam. Het project krijgt de naam ‘Negatief nieuws brengen: communicatiestrategieën… Read More »