Tag Archives: Landelijk Schakelpunt

Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsvoorziening Mitz

Apotheek Pijnacker Centrum is de eerste apotheek die is aangesloten op de online toestemmingsvoorziening Mitz. Samen met softwareleverancier SmartMed zijn de bestaande toestemmingen van alle patiënten overgezet. Mitz is een veilige online toestemmingsvoorziening waarmee burgers en patiënten zelf hun toestemmingskeuze vastleggen en beheren. Zorgaanbieders kunnen hierdoor eenvoudig toestemmingskeuzes raadplegen. Apotheker Arjan Roelofs Apotheker Arjan Roelofs (Apotheek Pijnacker Centrum):… Read More »

Regiogrenzen LSP vervallen vanaf 5 april 2022

De regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt (LSP) vervalt per 5 april 2022. Dat maakt landelijke uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk. Apothekers kunnen voor de behandeling van hun patiënten medicatieverstrekkingen uitwisselen met andere zorgverleners van die patiënten. Ook buiten de eigen regio, zonder daarvoor aanvullende administratieve handelingen te verrichten. Landelijk Schakelpunt Het LSP wordt door apothekers gebruikt voor het delen… Read More »

Vergoeding LSP met een jaar verlengd

De vergoeding voor het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) is met een jaar verlengd. Apothekers krijgen hiervoor in 2020 opnieuw een bijdrage van 1365 euro. Ook ontvangen zij een toelage voor de benodigde UZI-passen en –certificaten. Dit is de KNMP met Zorgverzekeraars Nederland overeengekomen. Toeslagen Voor de UZI-passen en –certificaten geldt een toeslag van respectievelijk 255 euro… Read More »

G21 UZI-servercertificaten vervroegd vervangen

Apothekers met een G21 UZI-servercertificaat van vóór 1 januari 2018 moeten deze vervroegd vervangen. Het CIBG stuurt hun op korte termijn een brief met een aanvraagformulier voor een nieuw UZI-servercertificaat. G21 UZI-servercertificaten van na 1 januari 2018 hoeven niet vernieuwd te worden. Zorgaanbieders gebruiken een UZI-servercertificaat om hun systemen te laten communiceren met het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor… Read More »

Transparantie over toestemming patiënt Landelijk Schakelpunt

Wie bekijkt mijn medische gegevens? Waarom zijn mijn gegevens beschikbaar gesteld? Heb ik daar toestemming voor gegeven? Deze vragen stonden centraal in de recente discussie in de media over de uitwisseling van medische gegevens. Zorgaanbieders vragen hun patiënten toestemming om belangrijke medische gegevens beschikbaar te stellen voor uitwisseling met andere zorgverleners. – VZVZ geeft extra toelichting op haar… Read More »

Akkoord over financiering en aanpak LSP Verbeterplan

Het vervangen van het faxverkeer vanuit de tweede lijn door elektronische berichten via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het vooraf toetsen in de receptverwerking of er nieuwe gegevens over een patiënt bekend zijn alsmede het verbeteren van de bruikbaarheid van de via LSP verzonden intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Deze functionaliteiten behoren tot het recent opgestelde LSP Verbeterplan. De… Read More »

Apothekers missen patiëntinformatie voor veilig medicijngebruik

Apothekers missen patiëntinformatie, zoals laboratoriumuitslagen en de reden van voorschrijven, die belangrijk is voor veilig medicijngebruik. Dat komt doordat andere zorgverleners nog maar zeer beperkt elektronisch hun patiëntgegevens delen. Dit blijkt uit het onderzoek van expertisecentrum Nictiz in samenwerking met de KNMP naar eHealth in de apotheek, dat op 6 juni 2016 verschijnt. Bekijk het rapport ‘eHealth, de… Read More »

Apothekers vragen toestemming

Dagelijks geven duizenden Nederlanders hun apotheker en/of huisarts toestemming om hun medische gegevens te delen met andere zorgverleners via een zorginfrastructuur zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP). Een belangrijke reden om dit te doen is verbetering van de kwaliteit van hun zorg. Daarom zullen apotheken en huisartsen in de Noord-Kop hun patiënten de komende tijd actief om toestemming vragen.… Read More »